Die Hoërskool Melkbosstrand is ‘n waardegedrewe-skool waar respek, verantwoordelikheid, omgee, selfdissipline, integriteit en hardwerkendheid deel vorm van die daaglikse skoollewe.

Our primary aim is to encourage each Melkbosser to be a self-confident, inquiring, tolerant, positive young boy or girl; a well-rounded character with an independent mind; an individual who respects the differences of others.  By the time he or she leaves the school, we want each boy or girl to have that true sense of self-worth which will enable him/her to stand up for him/herself and for a purpose greater than him/herself, and, in doing so, be of value to society.

I think the point of education is to prepare young people for success as adults in both their personal lives and their professional ones. Academic results are important for us and will continue to be so, but young people need to develop character and attitude along with their intelligence.

Hierdie visie word verwesenlik in die leuse “aspirantes ad exellentiam” die strewe na uitnemendheid.  Dit is die missie van hierdie skool om hierdie uitnemendheid teen die einde van matriek aan die buitewêreld te lewer.

Elke ouer en onderwyser speel ‘n deurslaggewende rol in die sukses hiervan.  U optrede elke dag as ouer, onderwyser en as opvoeders, bepaal of ons die resultate wat gevisualiseer word, sal bereik.

Dit is ons almal se werk, ook u werk, om elke dag aan hierdie visie te bou.      

Daneil J. Ross

SKOOLHOOF / HEADMASTER

gallery/ross headshot


Daneil J. Ross
SKOOLHOOF | HEADMASTER

 

Boodskap van die Skoolhoof | Message from the Headmaster