Finances

SCHOOL FEES

MHS is grateful that we are able to offer your child an exceptionally high standard of education and learning, exposure to sports, arts and culture as an institution operating in a tough economic climate. In order to maintain and further enhance these standards, we are absolutely dependant on parents to pay school fees, and pay the fees timeously. As a young school, lacking the financial support that many of the older schools enjoy by virtue of an established alumni, we also have the additional burden of having to continuously add additional facilities, equipment, services and a staff complement to provide the best possible high school experience to our learners.

 

BANKING DETAILS:
MELKBOSSTRAND HIGH SCHOOL
ABSA BANK
CHEQUE ACCOUNT: 4078551617
BRANCH CODE: 632005
REFERENCE: LEARNER NAME AND SURNAME (very important)

 

NON-PAYMENT OF SCHOOL FEES

Should you at any time be unable to meet your school fee obligations, please contact the school in order to make arrangements. Any financial arrangement can only be finalised once it has been submitted to the school in writing. Please speak to Mrs B. Koen in the finance department.

HMS is dankbaar dat ons skool ‘n baie hoë standaard van opvoeding en onderrig sowel as wye blootstelling aan sport, kuns en kultuur aan u kind kan bied, ondanks die feit dat HMS ‘n relatief nuwe skool is wat in moelike ekonomiese omstandighede moet funksioneer. As ‘n jong skool wat sonder die finansiele ondersteuning van ‘n gevestigde alumini moet klaarkom, is ons absoluut aangewese op ouers om skoolfooie tydig te betaal ten einde op hierdie vlak voort te bou en terselfdertyd ons geriewe, toerusting en goeie leerkragte uit te brei. Ons streef daarna om die beste moontlike hoërskoolondervinding aan ons leerders te bied.

 

BANKBESONDERHEDE
HOËRSKOOL MELKBOSSTRAND
ABSA BANK
TJEKREKENING: 4078551617
TAKKODE: 632005
VERWYSING: LEERDER NAAM EN VAN (baie belangrik)

 

NIE-BETALING VAN SKOOLGELDE

Indien u probleme ondervind met betaling van skoolfonds, kontak gerus die finansies departement en gesels met Mev. B. Koen. Kontak die skool vroeg in die jaar, om onnodige oorhandiging van rekeninge te verhoed.

DOWNLOAD THE DETAILED DOCUMENTS

Comments are closed.